عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از کمبود بلیط هواپیما و قطار در پایان سال، گفت: در بحث حمل و نقل هوایی با وضعیتی روبرو هستیم که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری صحبت از واردات بیش از ۹۰ فروند هواپیما به کشور می‌کند، اما ما این تعداد هواپیما را ندیدیم!  به گزارش ایلنا، جعفر قادری، افزود: این ۹۰ فروند هواپیما کجا رفته است؟ افزایش تعداد هواپیما نداریم که اگر وارد شده بود باید اثر آن را در افزایش تعداد پرواز‌ها و جابه‌جایی مسافر‌ها می‌دیدیم پس چنین چیزی صحت ندارد.