رئیس انجمن ژئوفیزیک ایران عنوان کرد: ذخایر معادن روی زمینی روز به روز در کشور روبه اتمام است. به گزارش تسنیم، محمدرضا حاتمی با بیان اینکه یکی از مهمترین کار‌های که در معادن صورت می‌گیرد، بحث اکتشاف است، افزود: با توجه به اینکه ذخایر معادن روی زمینی کشور ما روز به روز رو به اتمام است و ما نیاز به اکتشاف عمیق و زیر سطحی داریم، بنابراین بهترین روشی که می‌تواند برای اکتشاف زیر سطح به ما کمک کند، روش‌های ژئوفیزیک است.