وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مخلص تمام شرکت‌های هواپیمایی هستم، اما اگر تخلف و در برابر رعایت سیاست‌ها و استانداردها مقاومت کنند تا آخر کار و تا لغو مجوزها مقابل آنها خواهم ایستاد. به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از ٨ پروژه در فرودگاه مهرآباد، تاکید کرد: وقتی به ایرلاین‌ها سوخت ۶٠٠ تومانی می‌دهیم یعنی سوختی با نرخ کمتر از نصف بنزین سهمیه‌ای باید آنها هم همکاری داشته باشند و توقع داریم با این محدودیت در ناوگان بلیت‌ها را به آژانس‌‌ها ندهند. او تصریح کرد: خدا می‌داند که هیچ مشکل شخصی با شرکت‌های هواپیمایی ندارم اما در برابر تخلف‌ها برخورد خواهیم داشت. چرا برخی از شرکت‌های هواپیمایی باید در برابر عذرخواهی و پذیرایی در زمان تاخیرها مقاومت داشته باشند در حالی که  مردم ولی‌نعمت ما هستند و از مدیران هوایی می‌خواهم که با شرکت‌ها درباره رعایت استانداردها تعارف نداشته باشند.