مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت: با تداوم کاهش فراگیر دما در کشور، مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری روند صعودی خود را حفظ کرد و طی ۲۴ ساعت گذشته، به ۶۱۱ میلیون مترمکعب رسید. به گزارش ایلنا، سعید عقلی در این باره توضیح داد: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده طی روزهای گذشته برای نخستین بار از ابتدای سال، به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز، رسید و عدد ۶۱۰ میلیون مترمکعب را ثبت کرد که این عدد بیش از ۷۰ درصد کل گاز تولیدی کشور است. با اشاره به گزارش‌های هواشناسی درباره تداوم کاهش دما در سراسر کشور طی هفته جاری، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با تداوم بارش‌ها و کاهش دما در سراسر کشور، حجم مصرف روزانه  گاز در هفته آینده در بخش خانگی و تجاری از مرز ۶۵۰ میلیون مترمکعب عبور کند.