بازار در پایان معاملات دیروز با ریزشی ۱۰ هزار واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و۱۱۰ هزار واحد آرام گرفت. همچنین  نیز شاخص کل هم‌وزن نیز با ریزشی 4 هزار  واحدی به ارتفاع 734 هزار واحد رسید. در بازار دیروز 110 نماد در محدوده مثبت و 328 نماد در محدوده منفی و در بازار فرابورس 114 نماد در محدوده مثبت و 228 نماد در محدوده منفی معامله شدند.