در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار وارد کشور شده است. به گزارش ایلنا از گمرک، این میزان کالای اساسی وارداتی در این مدت به لحاظ وزنی دو صدم درصد افزایش و از حیث ارزش ۸.۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. این گزارش در خصوص ۵ قلم اول کالاهای اساسی به لحاظ ارزش در این مدت می‌افزاید: ذرت با ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، انواع دانه‌های روغنی با یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار و گندم با یک میلیارد دلار ۵ قلم اول کالاهای اساسی بودند. گفتنی است در این مدت گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین، انواع بذر، کود شیمیایی و لاستیک سنگین، در بین کالاهای اساسی در مدت یاد شده از بیشترین افزایش در ارزش برخوردار بودند.