عضو انجمن انبوه‌ سازان استان تهران گفت: بروکراسی‌های دست‌وپاگیر در شهرداری ‌ها  و  سایر ادارات باعث شده تا ساخت‌وساز مسکن در کشور کاهش یابد. به گزارش تسنیم، حسن محتشم در خصوص کاهش 21 درصدی صدور پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور طی تابستان امسال و وضعیت ساخت‌وساز مسکن در کشور، اظهار کرد: متاسفانه ساخت‌وساز مسکن به دلیل شرایط اقتصادی و تحت تاثیر عوامل محدودکننده در وضعیت ناگواری به سر می‌برد. او با اشاره به اعلام قیمت متوسط 80 میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت، تاکید کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار متوسط قیمت مسکن طی یکماه اخیر روی 80 میلیون تومان بوده و بانک مرکزی قیمت را 74 میلیون تومان اعلام کرده است. هرکدام از این قیمت‌ها را در نظر بگیریم، وضعیت نگران‌کننده است. در این شرایط تصمیم‌گیران رویه قابل قبولی برای جلوگیری از این وضعیت

 اتخاذ نکرده‌اند.