سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره انحصار واردات برنج توسط یکی از برندهای داخلی، ضمن رد این موضوع، گفت: در حوزه واردات برنج انحصاری نبوده و فسادی رخ نداده است. به گزارش تسنیم، احمد خانی‌نوذری افزود: وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته در حوزه واردات این محصول ارز ترجیحی نداشته و واردات برنج با ارز نیمایی انجام شده است. او با تاکید بر اینکه ثبت سفارش واردات، انحصاری نبوده، ادامه داد: به تمام شرکت‌ها اجازه ثبت سفارش داده شده و بیش از 120 شرکت واردات برنج را انجام دادند. همچنین هیچ شرکتی بیش از 15 درصد واردات برنج نداشته و سهم هر شرکت واردکننده کمتر از این عدد بوده است.