یک مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت: هیچ محدودیتی در تعداد خرید نان اعمال نشده است و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی نیز پیگیر تخلف نانوایان در این زمینه هستند. به گزارش ایلنا، مسعود امرالهی افزود: اینکه گفته می‌شود با هر کارت بانکی فقط می‌توان ۴ عدد نان خریداری کرد، کذب محض است و بدون شک با نانوایی‌های متخلف نیز برخورد خواهد شد.