رئیـس اتحــادیـه نـمــایـشگــاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از افزایش قیمت دو مدل خودرو در یک ماه گذشته خبر داد و بر غیرقانونی بودن پیش‌فروش خودروهای وارداتی تاکید کرد. به گزارش ایلنا، سعید موتمنی افزود: در حال حاضر پیش‌فروش خودروهای وارداتی امری به کل بی‌معناست و حتی شرکت‌هایی‌ که مجوز واردات خودرو را دریافت کرده‌اند، خود نمی‌توانند خودرو بفروشند و این خودروها تنها از طریق سامانه وزارت صمت به فروش می‌رود، همچنین پیش‌فروش هر گونه خودروی وارداتی و حتی داخلی در خارج از سامانه یادشده غیرقانونی به شمار می‌آید. او از تداوم رکود بر بازار خودرو خبر داد و تصریح کرد: عرضه و تقاضا در یک ماه گذشته حرکت چشمگیری را تجربه نکرده و تنها تغییر قابل توجه در این مدت افزایش قیمت دو خودرو به دلیل فاکتور نشدن آنها و محدود شدن عرضه‌شان بوده است.