رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی نوشت: حداقل، دستور دهید لیست را به روز کنند. عبدالناصر همتی نوشت: «جناب آقای رئیسی! خرداد ۱۴۰۰ در پاسخ به چرایی وجود گشت ارشاد فرمودید که ‎گشت ارشاد مدیران راه می‌اندازید. آن که نشد. درعوض، لیست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی که از سال ۹۷ بطور فصلی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شد، از شروع دولت سیزدهم متوقف شد. حداقل، دستور دهید لیست را به روز کنند.»