تسنیم نوشت: مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تکذیب برگشت میگوی صادراتی این استان به دلیل آلودگی به پساب گفت: از ابتدای سال جاری تا به امروز ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن میگوی تولید استان بوشهر صادر و هیچگونه مرجوعی از چین یا سایر کشورها نداشته‌ایم. مهدی تنگستانی اظهار داشت: کل میگوی صادراتی به چین یا دیگر کشورها، براساس دستور العمل‌های بهداشتی آنها تولید و صادر می‌شود و دارای کد شناسایی است. وی تصریح کرد: مزارع میگو پرورشی با کانال‌های فاضلابی که به دریا می‌ریزد، فاصله زیادی دارند و آلودگی منتقل نمی‌شود.