یک کارشناس حوزه‌حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه ناوگان ریلی کشور فرسوده است، گفت: با وجود رشد جمعیت در سال‌های گذشته و رشد سفرهای مردمی، ظرفیت فعلی راه‌آهن نسبت به گذشته کمتر هم شده است. به گزارش ایسنا، ابوالقاسم سعیدی افزود: ناوگان ریلی کشور فرسوده است، با توجه‌به عمر بالای واگن‌های مسافری که متوسط بیش از ۳۰ سال است، هر سال مقداری از ظرفیت ناوگان از سیر بهره‌برداری خارج می‌شود، از طرفی ناوگان موجود هم قطعات و لوازم کمیاب دارد. او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش ریلی انگیزه و جاذبه ندارد، تاکید کرد: با یک واگن که نمی‌توان قطار راه‌اندازی کرد، یم رام قطار حداقل ۱۰ واگن می‌خواهد و اگر هر واگن ۴۰ میلیارد تومان باشد، بدون در نظر گرفتن دیزل، ۴۰۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی یک قطار مورد نیاز است؛ آن هم در شرایطی که بازگشت سرمایه طولانی دارد و برای سرمایه‌گذار جذابیت ندارد. بنابراین توسعه راه‌آهن نیاز به حمایت بخش دولتی دارد.