مؤسسه کپلر گزارش داد: ذخایر نفتی شناور کشورمان تقریباً به صفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای دولت کنونی حجم این ذخایر بالغ بر ۶۰ میلیون بشکه بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم به طور مستمر شاهد روند کاهشی سطح این ذخایر بودیم. لازم به ذکر است ذخایر نفتی شناور به ذخایری گفته می‌شود که به خاطر نبود مشتری پس از بارگیری در نفتکش‌ها به صورت ثابت تا یافتن مشتری در نقطه معینی از دریا متوقف می‌مانند. هرچند باید پرسید این امر نشان از افزایش فروش نفت ایران دارد اما باید پرسید درآمد حاصل از آن چه می‌شود که نه در بودجه لحاظ می‌شود و نه در چرخه اقتصاد؟