شورای رقابت بر اساس مصوبه ۶۱۱، قیمت هشت محصول گروه صنعتی ایران‌ خودرو که فاقد قیمت بودند را تعیین کرد. به گزارش ایسنا، شورای رقابت ضمن اعلام مخالفت با افزایش مجدد قیمت محصولات خودرویی (اعم از داخلی و مونتاژی) قیمت هشت محصول ایران‌خودرو را که فاقد قیمت بوده، تعیین و مصوب کرد. گفتنی است که قیمت‌های فوق، قیمت پایه محصولات است که توسط شورای رقابت تعیین و تصویب شده است و هزینه‌های جانبی همچون شماره‌گذاری، مالیات، عوارض و... بر آن افزوده و قیمت نهایی محصول حاصل می‌شود.