رییس سازمان چای خبر داد با تسویه ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات چای‌کاران در هفته آینده، سهم پرداختی دولت به ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. به گزارش مهر حبیب جهانساز افزود: تاکنون ۷۸۱ میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد از مطالبات چای‌کاران پرداخت شده و از این مبلغ، کارخانجات فرآوری چای تاکنون حدود ۶۳۱ میلیارد تومان سهم خود و دولت نیز ۱۵۰ میلیارد تومان از سهم خود را بابت مطالبات چای‌کاران پرداخت کرده‌اند. او میران برگ سبز چای خریداری شده را نزدیک به ۱۲۶ هزار تن به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.