مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه رقم مطالبات گازی ما از عراق ۸ میلیارد یورو است، گفت: ما به طرف عراقی اعلام کردیم پول گاز را به موقع و هر جایی مدنظر ماست، دریافت کنیم. مجید چگینی، در نشست حاشیه‌ای بیست و هفتمین نمایشگاه نفت در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: اکنون عراق پول گاز خود را در بانک TBI واریز می‌کند که ما برای جابه‌جایی آن مشکل داریم، به طرف عراقی گوشزد کردیم شرایطی فراهم شود که  به هر حسابی مورد نظر ما است واریز کنند. وی با بیان اینکه ما درگیر یک ناترازی ۳۰۰ میلیون متر مکعبی گاز هستیم، اظهار داشت: این ناترازی موجب می‌شود در مدیریت توزیع گاز برنامه خاصی را پیش بگیریم. این مسئول ادامه داد:  قرارداد صادرات گاز به بغداد رو به اتمام است، مذاکراتی با طرف عراقی داشتیم این کشور درخواست تمدید قرارداد را داشت ما نیز موافقت کردیم تا ۵ سال قرارداد را تمدید کنیم. وی با بیان اینکه مباحث‌ دریافت هزینه های صادرات گاز به این کشور در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: درخواست دادیم که تمهیدات لازم برای پرداخت گازی‌ها را داشته باشند. چگینی ادامه داد: قرارداد بصره هم سال آینده به پایان می‌رسد.