بر اساس آمارهای منتشر شده در سال گذشته، صادرات سیب تازه و خشک کرده به کشورهای مختلف کاهش حدود ۳۶ درصدی داشته اما ارزش آن نسبت به سال ۱۴۰۰ بیشتر شده است. طبق آمارهای گمرک در ۱۲ ماه سال گذشته بیش از ۶۲ هزار و ۵۹۵ تن سیب تازه و سیب خشک کرده به ۲۹ کشور مختلف صادر شده که از نظر وزنی با کاهش حدود ۳۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده است. این میزان صادرات ۲۱۵ میلیون و ۹۰ هزار و ۲۰۳ دلار ارزآوری برای ایران داشته که معادل ۶۳۷۵ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان است. هر کیلوگرم سیب صادراتی در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار تومان به صورت میانگین فروخته شده است که معادل ۳۴ سنت می‌شود. در حالیکه همین محصول صادراتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸ سنت معادل ۶۶۷۹ تومان صادر می‌شد.