تسنیم- وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که قیمت‌‌تمام شده صنعتی‌سازی مسکن در کشور بالاست، گفت: روسیه و برخی کشورها درخواست تعمیر هواپیما در ایران را دارند. مهرداد بذرپاش افزود: در حوزه ساختمان رویکرد ما صنعتی سازی است تا قیمت تمام شده ساختمان کاهش و سرعت ساخت افزایش یابد. وی ادامه داد: در کشور چند مجموعه از جمله مجموعه متصل به وزارت دفاع این کار را انجام می دهند. ولی هنوز این فناوری در ابعاد گسترده در داخل استفاده نشده است که دلیل عمده آن قیمت تمام شده بالای آن است. بنابراین باید تلاش کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد تا به فتح بازار نیز برسیم.