رئیس کل بانک مرکزی در آیین عملیاتی شدن طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری خواستار پیوستن تمامی بانک‌ها به این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد. به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا  فرزین، با بیان اینکه هم اکنون ۱۵ بانک به طرح تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری پیوسته اند، افزود:‌ پنچ بانک دیگر نیز در آستانه پیوستن به این طرح هستند و سایر بانک ها نیز باید در اسرع وقت به این طرح بپیوندند.