دبیر انجمن کشتیرانی ایران اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود از 136 فروند کشتی نفتکش ایرانی سلب پرچم شده واقعیت ندارد و آن را قویا تکذیب می‌کنیم. اکثر قریب به اتفاق کشتی‌های متعلق به ایران یا تحت مالکیت کشورمان، تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران هستند و توسط کرو و خدمه حاذق ایرانی مدیریت می‌شوند.

مسعود پل‌مه در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: همانطور که امکان ثبت یک کشتی در کشور پاناما وجود دارد امکان ثبت آن در کشور دیگر هم وجود دارد و پس از ثبت در آن کشور، کشتی به فعالیت تجاری خودش ادامه و استمرار دهد.  دبیر انجمن کشتیرانی ایران تاکید کرد: کشتی‌های ایرانی هیچ محدودیتی برای ثبت در سایر کشورها ندارند.