مهر- رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: پیازهای جنوب تا دو هفته آینده به تهران رسیده و با ورود حدود ۲۵۰۰ تن پیاز نو به موجودی انبارها پایه آن به ۱۲ هزار تومان می‌رسد. مصطفی دارایی نژاد گفت: بارندگی سبب شد تا بارهایی که از انبارهای جیرفت، هشت بندی و قهدریجان اصفهان بارگیری شده بود به تهران نرسد و پیاز ۱,۰۰۰ تومان گران شود. وی افزود: روزانه حدود ۷۰۰ تن بار پیاز وارد تهران می‌شد که در حال حاضر به دلیل بسته شدن راه‌ها به یک سوم رسیده است.