شرکت بوتاش ترکیه گفته صادرات گاز ایران به ترکیه از اول ژانویه 2023 به دلیل مشکلات فنی ناشی از اوج تقاضای مصرف گاز زمستانی در ایران، به میزان 70 درصد افت کرده است.

این شرکت اپراتور خطوط لوله دولتی ترکیه گفته مقامات ترکیه از طرف ایرانی خواسته‌اند تا این مشکل را در اسرع وقت حل کند.