ایلنا- رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی خاطر نشان کرد: بعد از آزادسازی نرخ آرد نانوایان فانتزی بخشی از مردم که نیازشان را با این نوع نان‌ها تامین می کردندخریدار نان سنتی شدند و مصرف این نان 30 درصد افزایش پیدا کرد. علاوه بر این با افزایش نرخ ماکارونی و سایر غلات و مقایسه قیمت این اقلام با نان، مردم به این نتیجه رسیدند که بهتر است نان را جایگزین غلات کند.

محمد سلیمانی با بیان اینکه طرح دستگاه‌های هوشمند کردن نانوایی‌ها نتوانست رضایت نانوایان را جلب کند، گفت: نانوایان از نحوه پشتیبانی دستگاه‌ها از سوی بانک عامل ( بانک سپه) راضی نیستند چراکه مجری طرح نمی‌توانند پاسخگوی تامین رول کاغذ این دستگاه برای واحدهای نانوایی باشند و حداقل یک هفته برای تامین رول نانوایان معطل می‌شوند.

این فعال صنفی با بیان اینکه هزینه نانوایان در سال جاری بیش از 200 درصد افزایش پیدا کرد، خاطر نشان کرد: هزینه کارگری، مواد اولیه روغن، افزودنی‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرد و نانوایان برای تامین این هزینه‌ها مجبور شدند از جیب خرج کنند چراکه نرخ نان‌ها متناسب با هزینه‌ها تغییر نکرد.