ایسنا-دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین قرار است تمامی برنج‌های گمرک زاهدان چه آنهایی که ثبت سفارش شده‌اند و چه آنهایی که نشده‌اند توسط وزارت بهداشت، سازمان استاندارد نمونه برداری و آزمایش شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش در انبارهای تحت کلید نگهداری و پس از مشخص شدن نتایج برای مصرف وارد بازار شوند. مسیح کشاورز با بیان اینکه با توجه به تجربه تلخ ۱۴۰۰، دولت و بخش خصوصی امسال اقدامات خوبی در این زمینه‌ انجام داده‌اند، گفت: دولت امسال ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد و بخش خصوصی هم اقدام به ثبت سفارش و واردات برنج کرد. وی ادامه داد: بخش خصوصی سراغ خرید برنج‌های جدید رفت، زیرا قیمت برنج در ابتدای فصل بالا نیست و خریدهای خوبی هم توسط این بخش انجام شد. قطعا این خریدها به رفع کمبود و  جلوگیری از گرانی برنج کمک خواهد کرد.