فارس- رئیس سازمان امور مالیات از وصول 61 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در دو ماهه اول امسال خبر داد. داود منظور درخصوص عملکرد دو ماهه اول این سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی، اظهارداشت: در دو ماهه اول امسال 61 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد افزایش نشان می‌دهد.