ایلنا- سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: در سال گذشته 4 میلیون و 187 هزار تن کالا به ارزش

یک میلیارد و 839 میلیون دلار به کشور افغانستان صادر شد که نسبت به میزان صادرات در سال 99 از لحاظ وزنی با کاهش 40 درصدی و از لحاظ ارزش با حدود 20 درصد کاهش مواجه بودیم.

روح‌الله لطیفی درباره میزان مراودات تجاری ایران و افغانستان در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته 4 میلیون و 187 هزار تن کالا به ارزش 1 میلیارد و 839 میلیون دلار به کشور افغانستان صادر شد که نسبت به میزان صادرات در سال 99 از لحاظ وزنی با کاهش 40 درصدی و از لحاظ ارزش با حدود 20 درصد کاهش مواجه بودیم.

وی به اشاره به میزان واردات از افغانستان در سال 1400 گفت: واردات از افغانستان در سال گذشته حدود 17 هزار تن به ارزش حدود 19.5 میلیون دلار بوده است.