خبرگزاری صداوسیما- رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: از ۱۹ میلیون خانوار شهری، ۸ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی هستند.

 محمد رضا رضایی کوچی گفت: این به معنای وجود یک نیاز انباشته شده مسکن در کشور است؛ باید در کنار آن، نیاز مسکن ملکی در روستاها را هم یادآور شد که طی سال‌های اخیر در اختیار خانوارهای روستایی قرار داده نشده است.