در نـشـسـت مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با استاندار خراسان جنوبی آغاز خرید حمایتی زرشک از هفته آینده مطرح شد. به گزارش ایلنا، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز اجرای طرح‌های حمایتی سازمان تعاون روستایی کشور درخصوص زرشک‌کاران استان خبر داد و گفت: خرید حمایتی زرشک کشاورزان از هفته آینده آغاز می‌شود.

اسماعیل قادری‌فر، افزود: مقرر شد بعد از تصویب نهایی دستورالعمل خرید حمایتی زرشک، عملیات اجرایی خرید حمایتی از ۲۵ آذر ماه توسط شبکه تعاون روستایی استان آغاز شود.