خبرآنلاین- مهلت ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان کشوری اعلام شد.ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری مرحله اول سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ که از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده است، پایان همین ماه، یک‌شنبه، ۳۰ آبان‌ماه به پایان می‌رسد.همچنین تاکید شده است که ثبت‌نام در سامانه، الزاما حقی را برای پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.بر اساس میزان اعتبار تخصیصی از سوی بانک عامل، واجدان شرایط تعیین شده و اسامی آن‌ها در سامانه اعلام می‌شود.