سعید محمد با اشاره به وعده اخیر وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: برمبنای آمار سالی یک میلیون مسکن اگر حجم مورد اشاره را برابر ۱۰۰ میلیون متر مربع در نظر بگیریم برای ساخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است که پنج برابر بودجه عمرانی کشور است، تزریق چنین عددی تورم وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد، بعلاوه چنین پولی اصلا در دسترس نیست.  اظهارات فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حالی است که تورم کنونی بیش از ۴۰ درصد است و اگر ۳۰ تا ۴۰ درصد به آن افزوده شود، به ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد رسید.