فارس- عراقی بودجه سال 2022 خود را برمبنای نفت 50 دلار در هر بشکه بست.  علی علوی، وزیر اقتصاد عراق، اعلام کرد که این کشور دوباره مذاکرات برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول را از سر گرفته است. پیش‌تر این مذاکرات نیمه کاره رها شده بود. سال گذشته بود که عراق و صندوق بین المللی پول به خاطر شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا که به سقوط قیمت نفت در بازار جهانی منجر شده بود، مذاکرات خود را آغاز کرده بودند، اما با افزایش دوباره قیمت نفت در بازار جهانی، این مذاکرات نیمه کاره رها شد. عراق اما دوباره دست به دامان صندوق بین المللی پول برای دریافت وام شده تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. پیش‌بینی عراق اما کاهش قیمت نفت در سال 2022 است.