توسعه ایرانی-  سخنگوی گمرک گفت:با سرعت گرفتن فعالیت رویه های تجاری و ترانزیت از صبح دیروز در گمرک ماهیرود، این مرز تجاری به فعالیت عادی بازگشت.  سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: با آغاز فعالیت مجدد گمرک ماهیرود در روز گذشته ، به دلیل مسدود بودن مسیر خروج در بخش هایی از مرز با کامیون های افغان در سمت افغانستان،   فعالیت تجاری در  این مرز به کندی انجام می‌شد که با رفع مشکلات از صبح دیروز به حالت عادی بازگشته است.