تسنیم- بانک مرکزی ونزوئلا به دنبال شکست در حل مشکل تورم فراگیر در این کشور با چاپ اسکناس‌های بزرگتر، تصمیم گرفته ۶ صفر از واحد پول بولیوار را از ابتدای ماه اوت بردارد.  ونزوئلا آماده می‌شود یکبار دیگر صفرهای ارز ملی خود را در تلاش برای ساده کردن نقل و انتقالات روزانه که به ندرت در ماشین حساب جای می شوند یا نیاز به چندین بار تغییر کارت اعتباری برای تکمیل خرید دارند، بردارد.  به این ترتیب ارزش یک دلار به جای 3219000 بولیوار حال حاضر، برابر با 3.2 بولیوار خواهد بود.