توسعه ایرانی - وزیر راه و شهرسازی در سفر به سوریه با نخست وزیر، وزیر مسکن و وزیر اقتصاد این کشور دیدار و رایزنی کرد.  هیأت ارشد اقتصادی کشورمان به ریاست وزیر راه و شهرسازی در سومین روز از سفر خود به سوریه، با وزیران مسکن، اقتصاد و همچنین نخست وزیر سوریه دیدار و درباره سازوکارهای عملی برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و تجاری به رایزنی نشست. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را برعهده دارد، گفت: آنچه را که در گذشته تفاهم کردیم، مرور می‌کنیم و تصمیماتی را که لازم هست را می‌گیریم. وی ادامه داد: در خصوص پیشبرد طرح‌هایی که در ارتباط با برنامه بازسازی است، با مقامات سوری به گفت و گو نشستیم. همچنین طرح‌هایی که در دست اجرا داریم، مورد ارزیابی قرار گرفت و برای ما مسئله حائز اهمیت این است که سازوکارهایی را فراهم کنیم که در قالب آن‌ها؛ شرکت‌های ایرانی اعم از مشاور، تولید کننده مصالح و لوازم و پیمانکار در سوریه بتوانند نقش ایفا کنند.