براساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تا کنون (۱۸ خردادماه ۱۴۰۰) بیش از ۱۱۶ هزار و ۴۱۷نفر وام ازدواج به مبلغ ۹۸ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال دریافت کرده‌اند. طبق تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلفند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست تسهیلات پرداختی به متقاضیان قرار دهند. برهمین اساس و حسب آمار اخذ شده از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج طی سال گذشته برای بیش از ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر در مجموع ۴۳۰ هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج برای متقاضیان پرداخت شده است.