توسعه ایرانی- شاخص کل در بازار بورس دیروز هشت هزار و ۸۲۳ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحد رسید. برپایه معاملات دیروز بیش از هشت میلیارد و ۴۴۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با سه هزار و ۲۰۲ واحد کاهش به ۳۸۰ هزار و ۷۴۷ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با دو هزار و ۶۳ واحد افت به ۲۴۵ هزار و ۳۱۶ واحد رسید. شاخص بازار اول هفت هزار و ۷۹ واحد و شاخص بازار دوم ۱۵ هزار و ۷۱۲ واحد کاهش داشتند.