ایلنا- معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره میزان موجودی کالاهای اساسی و غیر اساسی در بنادر کشور گفت: مجموع کالاهای اساسی و غیر اساسی در بنادر کشور بیش از 7 میلیون تن است. فرهاد کوهساری درباره موجودی کالاهای اساسی و غیر اساسی در بنادر کشور اظهار داشت: موجودی کالای اساسی در بنادر 4 میلیون و 90 هزار تن کالای اساسی در انبارهای بنادر شمال و جنوب کشور موجود است. وی ادامه داد: از این عدد، حدود 3 میلیون و 200 هزار تن در بندر امام و مابقی این کالاها در سایر بنادر موجود هستند. معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کالاهایی که حال ورود به بنادر هستند، گفت: طبق آمار هفته گذشته حدود 400 هزار تن در لنگرگاه در حال ورود به بنادر هستند و حدود 500 هزار تن هم پای اسکله بوده که احتمالا بخشی از آن وارد بنادر شده‌اند. کوهساری افزود: حدود 5 میلیون و 100 هزار تن موجودی کالای اساسی در بنادر، لنگرگاه و پای اسکله است. البته این امار حدودی و طبق گزارش های چند روز گذشته است. وی درباره میزان موجودی کالاهای غیراساسی در بنادر کشور گفت: همچنین حدود 3 میلیون تن کالای غیر اساسی در بنادر کشور موجود است.