باشگاه خبرنگاران جوان-  به گفته کارشناسان، در صورت حذف یکباره دامنه نوسان از بازار سرمایه، بازار گیج می‌شود و مجدد اتفاق سال ۸۴ برای بازار سرمایه رخ می‌دهد. با توجه به صحبت های اخیر در زمینه حذف دامنه نوسان و اهمیت این موضوع و تاثیر آن بر بازار سرمایه، لازم است تا تمام جوانب آن را، در صورت حذف یکباره دامنه نوسان از بازار سرمایه، به طور کامل بررسی شود. فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به صحبت امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران که درباره حذف کامل دامنه نوسان از بازار سرمایه و افزایش دامنه نوسان به ۱۰ درصد، حذف دامنه نوسان را بهترین گزینه دانسته بود، گفت: در صورتی که هم اکنون اقدام به حذف کامل دامنه نوسان از بازار سرمایه کنند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ تشریح کرد: در حال حاضر بزرگترین دغدغه فعالان بازار از جمله افرادی که ماه دوم سال ۹۹ وارد بازار سرمایه شدند، کاهش ضریب نقدشوندگی معاملات است که سبب اُفت چشم گیر معاملات نیز شده است. وی بیان کرد: در صورت حذف یکباره دامنه نوسان از بازار سرمایه، بازار گیج می‌شود، موضوع اصلی ایجاد دامنه نوسان نامتقارن توسط نهاد ناظر، حمایت از سهامداران خرد بود، در صورتی که  در حال حاضر نتیجه حاصل به ضرر این افراد  پایان می‌یابد و دارایی خود را مجبور هستند از بازار سرمایه خارج کنند و به سراغ سایر بازارها بروند.