ایلنا- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن ملی برای دولت بعد بار مالی نخواهد داشت و تنها تعهد دولتی این پروژه، تامین زمین است.

محمود محمودزاده در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دولت منتقد به مسکن مهر خود اتمام پروژه مسکن ملی را به دولت بعد واگذار می‌کند، اظهار داشت: طرح ملی اقدام ملی مسکن بار مالی ندارد و تا به امروز وام یارانه‌دار نداشته است و تنها تعهد داده شده به متقاضیان فقط در بخش زمین بوده و سایر موضوعات این طرح براساس برنامه ریزی‌هایی که شده غالبا در دل خود طرح است و غالبا بار مالی ایجاد نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه هم مسکن مهر و مسکن ملی و سایر پروژه‌های مسکنی برای اقشار کم درآمد یک قانون مادر داشتند، گفت: در طرح‌های مسکن حمایتی از ابتدای انقلاب تا به امروز دولت در ساخت و ساز وارد نشده و فقط وارد بخش تامین زمین می‌شود یا ساخت و ساز در این بخش یا  شخصی سازی شده یا اغلب ساخت و ساز در قالب گروهی و تعاونی ساز است و سازندگان ذی صلاح وارد ساخت و ساز می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در پروژه‌های حمایتی پروسه ساخت اساسا ارتباطی با دولت ندارد، ادامه داد: در این پروژه‌ها هر چه متقاضیان آورده خود را به موقع واریز کنند و طرفین به مفاد قراردادی که منعقد می‌کنند متعهد باشند پروژه زودتر به سرانجام می‌رسد.