تسنیم- دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده با بیان اینکه در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان در فروشگاه های زنجیره ای تخفیفاتی را برای خریداران در نظر گرفته اند، گفت: در بخش قیمت ها نیز تا پایان ماه مبارک هیچ تغییرات قیمتی لحاظ نخواهد شد. جمشید فروزش با  اشاره به اینکه تمام کالاهای شوینده  بدون محدودیت تولید در بازار عرضه می شوند، افزود: مردم هیچ نگرانی در مورد خرید شوینده نداشته باشند چرا که انبار کارخانجات بازار را پشتیبانی می کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان نیز در فروشگاه‌های زنجیره ای تخفیفاتی را برای خریداران در نظرگرفته‌اند، گفت: در بخش قیمتها نیز تا پایان ماه مبارک هیچ تغییرات قیمتی لحاظ نخواهد شد. البته با روند کاهشی قیمت ارز فعلا افزایش قیمتی در مواد شوینده اتفاق نخواهد افتاد.