مرتضی بلوکی

کنش و واکنش بین برخی از سیاسیون برای تصدی قدرت در شرکت‌های بزرگ یا استفاده رانت، همواره یکی از مشکلات کشور بوده و دود آن همیشه بر چشم مردم رفته است.

ایلنا، کنش و واکنش بین برخی از سیاسیون برای تصدی قدرت در شرکت‌های بزرگ یا استفاده رانت، همواره یکی از مشکلات کشور بوده و دود آن همیشه بر چشم مردم رفته است.

در این بین می‌توان به پافشاری یکی از نمایندگان بر اجرای طرح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اشاره کرد. امری که بدون تشریفات قانونی،‌ همراه با جوسازی رسانه‌ای بود.

اما باید گفت، آقای لارگانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه قانونی، ‌رسالت خود را در راستای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه انجام دادید. هرچند طی این مراحل با جوسازی‌های رسانه‌ای و انداختن توپ به زمین دشمن همراه و حاصل آن تحریم شخص اول فولاد مبارکه بود! سوال این جاست آیا شما به عنوان نماینده مردم فهیم و شهیدپرور فلاورجان به چه میزان توانسته‌اید مشکل آب کشاورزان آن منطقه را طی دوران نمایندگی خود حل کنید؟

چرا مشکلات کمبود مکان تفریحی و فرهنگی همچنان پابرجاست؟ چرا جوانان این منطقه برای کمبود شغل باید به شهرهای دیگر کوچ کنند؟ وعدها برای حل مشکلات زیرساختی در حوزه حمل و نقل به کجا رسیده است؟ بهتر نیست حل مشکلات را از منطقه خود که مردمانشان با امید به پای صندوق رای آمده و به شما اعتماد کردند آغاز کنید؟

قطعا حاصل دعواهای جناحی، آب در آسیاب دشمن ریختن است. نمونه بارز آن تحریم حمیدرضا عظیمان مدیرعامل فولاد مبارکه و ریزش سهام این شرکت در بورس بود.

بهتر نبود در سالی که مزین به نام جهش تولید است،‌ چوب لای چرخ تولید نگذاریم و درصدد رفع موانع آن باشیم. کمی التماس تفکر!