معاون وزیر راه با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن از یکسال و نیم پایانی عمر دولت در حالی شروع شد که با بی اعتمادی مردم مواجه بود، گفت: دلیل آن قضاوت‌های نادرست است که میراث گذشته بود. به گزارش توسعه ایرانی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با متولیان مسکن در استان اصفهان گفت: طرح اقدام ملی مسکن از یکسال و نیم پایانی عمر دولت در حالی شروع شد که با بی اعتمادی مردم مواجه بود. افکار عمومی آنچنان که باید و شاید در خصوص این طرح اقناع نشده بود و دلیل آن قضاوت‌های نادرست در خصوص طرح مسکن مهر است که میراث گذشته بود. وی ادامه داد: مردم گمان داشتند که این طرح پروژه‌ای حاشیه‌دار است که ممکن است با بحران روبرو شود اما این طرح با استراتژی و تصمیم‌گیری قوی به مرحله اجرا در آمد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ذهنیت‌های ایجاد شده درباره مسکن مهر اشتباه است، عنوان داشت: اکثریت پروژه‌های مسکن مهر در همان سال‌های ابتدایی دولت تحویل مردم شد و دلیل اینکه برخی پروژه‌ها به طول انجامید این است که این پروژه‌ها به دلایل مختلف از سال گذشته آغاز شده اند. وی با اشاره به اینکه در پایان سال ۹۳ بیش از ۹۶ درصد پروژه مسکن مهر استان اصفهان تحویل متقاضیان شده بود، گفت: استان اصفهان با بالاترین سهمیه مسکن مهر کشور در مجموع شهری و روستایی به تعداد ۲۱۴ هزار واحد انجام شد و تنها استانی بود که نیاز به الحاق به محدوده نداشت و هیچ مصوبه‌ای از شورای عالی معماری و شهرسازی نگرفت همچنین تنها استانی است که با همان قیمت‌های اولیه مسکن مهر تحویل مردم شد.