توسعه‌ایرانی-  رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عیدی سال ۱۴۰۰ کارمندان  رسمی و غیررسمی با حقوق بهمن پراخت می‌شود. محمدباقر نوبخت افزود: دولت مشکلی در تأمین منابع مالی برای پرداخت‌های جاری و عمرانی ندارد و در تلاش است منابع بلوکه شده را به کشور برگرداند.