بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون علیرغم فشار تحریم‌ها، ارز کالاهای اساسی را به میزان ۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار تامین کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کارنامه بانک مرکزی در حوزه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی اعلام شد که بر اساس آن، این بانک طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تأمین ارز، نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده و این میزان در روزهای باقیمانده تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت. گفتنی است در سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. میزان تأمین ارز کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ بابت واردات اقلام اساسی، به شرح زیر است: ذرت : ۱۹۸۵ میلیون دلار،جو : ۴۰۵ میلیون دلار، دانه‌های روغنی : ۹۱۰ میلیون دلار، روغن خام : ۱۲۰۰ میلیون دلار، کنجاله:۹۹۰ میلیون دلار، گندم : ۶۷۷ میلیون دلار، کود - ۴۰ میلیون دلار، کاغذ - ۳۶ میلیون دلار، تجهیزات و ملزومات پزشکی - ۱۱۰۷ میلیون دلار، دارو- ۱۳۹۰ میلیون دلار،بنابراین از ابتدای سال جاری تاکنون جمعاً مبلغ ۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده وهمان گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، این بانک تأمین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است.