توسعه ایرانی- بانک مرکزی اعلام کرد: رشد اقتصادی با احتساب نفت به ٢.۵- درصد رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ٩٩ با احتساب نفت به ٢.۵- درصد و بدون احتساب نفت به ٠.۶- درصد رسید. همچنین نقدینگی ٧.۵ درصد، پول ١٧.۵ درصد و شبه پول ۵.۴ درصد رشد کرد.