تسنیم- قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی که تا هفته‌های قبل تا هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته بود امروز به ۱۵ هزار تومان رسیده و ۱۰ برابر افزایش یافته است. قیمت یک کیلوگرم گوجه فرنگی به 12 تا 15 هزار تومان رسیده که این قیمت برای محصولی مانند صیفی بالا و غیرمنطقی است. درباره دلایل این افزایش قیمت می توان به صادرات بی رویه این محصول به کشورهای همسایه و کاهش تولید و عرضه مقطعی این محصول در بازار اشاره کرد.   با ورود محصول گوجه فرنگی استان‌های گرمسیری جنوب کشور به بازار، این نرخ  در هفته‌های آینده  تعدیل می‌شود.