توسعه ایرانی - وزیر راه و شهرسازی از آغاز مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن مستاجران از امروز خبر داد. به گفته محمد اسلامی متقاضیان تا آخر مهر وقت دارند برای دریافت این وام ثبت نام کنند. ثبت نام دریافت وام ودیعه مسکن از طریق سامانه طرح ملی مسکن انجام خواهد شد. در مرحله نخست پرداخت وام ودیعه مسکن قرار بود به 700هزار متقاضی، این وام پرداخت شود و مشخص نیست در مرحله دوم چه تعداد مشمول این طرح خواهند شد.