توسعه ایرانی - دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به سوء‌استفاده برخی افراد از طریق ایجاد سایتهای جعلی اخذ مالیات و دستیابی به اطلاعات کارت‌های بانکی مودیان، هشدار داد: مودیان محترم مالیاتی مراقب شگرد این کلاهبرداران در فضای مجازی باشند. عباس بهزاد، با بیان اینکه برخی از جرایم رایانه‌ای با تکیه بر اصول مهندسی اجتماعی و بکارگیری صفحات جعلی به منظور القای تفکر به کاربران در راستای انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری انجام می‌پذیرد، گفت: اخیرا مشاهده شده برخی از این جرایم در فضای مجازی توسط ثبت کنندگان آگهی در سایت های همچون دیوار و غیره، تحت عنوان اخذ مالیات انجام می گیرد به گونه ای که این آگهی ها، مودیان مالیاتی را به سایت های جعلی پرداخت مالیات هدایت کرده و درنهایت اطلاعات کارت‌های بانکی ایشان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.