میانگین توزیع روزانه بنزین در ۱۵ روز اول فروردین ماه سال ۹۹، ۴۴ میلیون لیتر بوده است که نسبت به سال گذشته ۵۰ میلیون لیتر کاهش داشته است. فاطمه کاهی در گفت‌وگو با ایلنا، دلیل این میزان کاهش مصرف را رعایت مردم، کنترل و نظارت بر ترددها و کم شدن سفرهای درون شهری و برون شهری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرد. وی درباره زمان تخصیص سهمیه بنزین نوروزی نیز گفت: در این خصوص هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است.